Ceník odpadů povolených k převzetí na kompostárně Černošín EKODEPON s.r.o. pro rok 2019


Ceník ke stažení .PDF
Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými dle provozního řádu schváleného Integrovaným povolením vydaným Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 4.9.2003 pod č.j. ŽP/7249/03
ve znění změn 1 až 9 ze dne 29.12.2005 pod č.j. ŽP/11690/05, ze dne 10.8.2006 č.j. ŽP/8868/06, ze dne 13.12.2007 pod č.j. ŽP/15185/07, ze dne 6.1.2010 pod č.j. ŽP/14/10, ze dne 5.8.2011 pod č.j. ŽP/8891/11, ze dne 2.1.2012 pod č.j. ŽP/12827/11, ze dne 10. 11. 2014 pod č.j. ŽP/7963/14, ze dne 25. 10. 2016 pod č.j. ŽP/15886/16 a ze dne 19. 3. 2018 pod č.j. PK-ŽP/4447/18
     
katalog. číslo Název odpadu kat. poznámka  x) Cena vč. 21% DPH základ ceny DPH 21%
02 00 00 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN        
     
02 01 00 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství      
02 01 01 Kaly z praní a z čištění O   1026 848 178
02 01 03 Odpady rostliných pletiv /nestandart -obsahující nežádoucí příměsi/ O   784 648 136
02 01 03 Odpady rostliných pletiv /větve z křovin Ø do 15 mm / O   784 648 136
02 01 03 Odpady rostliných pletiv /listí, tráva, seno, sláma apod./ O   73 60 13
02 01 07 Odpady z lesnictví /dřevo ke štěpkování Ø 15-49 mm/ O   1307 1080 227
02 01 07 Odpady z lesnictví /dřevo ke štěpkování Ø 50-140 mm/ O   784 648 136
02 01 07 Odpady z lesnictví /kůra a piliny/ O   131 108 23
02 01 07 Odpady z lesnictví /štěpka/ O   73 60 13
           
02 03 00 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy      
02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace O   1026 848 178
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 3 582 481 101
02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O   1026 848 178
           
02 04 00 Odpady z výroby cukru      
02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy O   1026 848 178
02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O   1026 848 178
           
02 05 00 Odpady z mlékárenského průmyslu      
02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O   1026 848 178
           
02 06 00 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek      
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 3 582 481 101
02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O   1026 848 178
           
02 07 00 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)      
02 07 01 Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin O   1026 848 178
02 07 02 Odpady z destilace lihovin O 582 481 101
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 3 582 481 101
02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O   1026 848 178
03 00 00 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY        
     
03 01 00 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku      
03 01 01 Odpadní kůra a korek /nestandart obsahující větší kusy dřeva a případné příměsi/ O   131 108 23
03 01 01 Odpadní kůra a korek /do velikosti 50 mm/ O   73 60 13
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod č. 03 01 04 /obsahující větší kusy dřeva a příměs dřevotřísky/ O   582 481 101
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod č. 03 01 04 /obsahující větší kusy dřeva do velikosti 50 mm/ O   131 108 23
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod č. 03 01 04 /čisté piliny pouze ze dřeva/ O   73 60 13
           
03 03 00 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky      
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo /nestandart obsahující větší kusy dřeva a případné příměsi/ O   131 108 23
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo /příměsi do velikosti 50 mm/ O   73 60 13
03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru O   1026 848 178
03 03 08 Odpady z třídění papíru a lepenky určené k recyklaci O   1026 848 178
03 03 09 Odpadní kaustifikační kal O   1026 848 178
03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění O 1026 848 178
03 03 11 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod č. 030310 O   1026 848 178
       
04 00 00 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU      
     
04 01 00 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu      
04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O   1026 848 178
           
04 02 00 Odpady z textilního průmyslu      
04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) O   582 481 101
04 02 20 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě vzniku neuvedené pod                       č.04 02 19 O   1026 848 178
04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken O   817 675 142
04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken O   817 675 142
       
15 00 00 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ      
     
15 01 00 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)      
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O   765 632 133
15 01 03 Dřevěné obaly O   1026 848 178
         
16 00 00 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ      
     
16 03 00 Vadné šarže a nepoužité výrobky      
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 O   765 632 133
         
17 00 00 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)      
         
17 02 00 Dřevo, sklo a plasty      
17 02 01 Dřevo /čisté bez nátěrů a bez kovových spojovacích materiálů/  O   784 648 136
19 00 00 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY        
     
19 05 00 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů      
19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti O   529 437 92
           
19 06 00 Odpady z anaerobního zpracování odpadu      
19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu O   790 653 137
19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu O   790 653 137
19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu O   790 653 137
19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu O   790 653 137
19 08 00 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené        
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod O 2 1026 848 178
19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 O   1026 848 178
19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 O   1026 848 178
           
19 09 00 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely      
19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) O 2 1026 848 178
19 09 02 Kaly z čiření vody O   529 437 92
19 09 03 Kaly z dekarbonizace     529 437 92
           
       
19 12 00 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)      
19 12 01 Papír a lepenka O 529 437 92
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 O   529 437 92
           
     
20 00 00 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU      
         
20 01 00 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)      
20 01 01 Papír a lepenka O   765 632 133
20 01 10 Oděvy     1026 848 178
20 01 11 Textilní materiály   1026 848 178
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 /dřevo ke štěpkování Ø 15-49 mm/ O   1307 1080 227
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 /dřevo ke štěpkování Ø 50-140 mm/ O   784 648 136
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37  /kůra a piliny/ O   131 108 23
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37  /štěpka, piliny/ O   73 60 13
           
20 02 00 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)      
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad /dřevo ke štěpkování Ø 15-49 mm/ O   1307 1080 227
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad /dřevo ke štěpkování Ø 50-140 mm/ O   784 648 136
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad / listí, tráva/ O   73 60 13
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad /BRKO/ O   457 378 79
20 03 00 Ostatní komunální odpady        
20 03 02 Odpad z tržišť O   1026 848 178
20 03 04 Kal ze septiků a žump O 2 1026 848 178
20 03 07 Objemný odpad O   1026 848 178
Další informace o cenách a podmínkách uložení odpadů,
případně odborná pomoc při zařazení odpadu dle katalogu na tel. č. 374 616 991, 601 340 995
Legenda:      takto podbarvené položky definují přiřazení k cenám dle fyzikálních vlastností odpadu
                       a nutnosti jeho případných úprav před využitím. O příslušném zařazení rozhoduje výhradně provozovatel.
POZOR:  odpady, které mají v názvu slovo kal je možno přijímat pouze na základě rozboru dle ČSN "Průmyslové komposty". Provozovatel si vyhrazuje přesto právo kal nepřijmout v případě že skladba připravované zakládky jeho přijetí v dané době neumožňuje. Zároveň si provozovatel vyhrazuje právo vyžadovat tyto rozbory i u dalších odpadů, pokud je dle jejich způsobu vzniku podezření na výskyt rizikových látek nebo prvků. 
! Poznámka x) - zvláštní způsoby nakládání!
2 Podléhají kontrole podle tabulky č.5.4. přílohy č. 5 vyhl.č. 341/2008 Sb.
3 určité zmetkové potraviny - výběr zmetkových potravin podle Nařízení komise (ES) ze dne 3.2.2006 č. 197/2006 Sb., neživočišného původu nebo neobsahující produkty živočišného původu jako například pečivo, těstoviny, cukrářské výrobky a podobné výrobky, které z obchodních důvodů, z důvodu závady při výrobě, balení nebo jiné závady nepředstavují nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a nejsou již určeny k lidské spotřebě a zbavené obalů mohou být zpracovány v zařízeních na výrobu bioplynu nebo kompostování, které nepodléhají schválení Krajské veterinární spravy ani její kontrole.