Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. pro rok 2019


Ceník ke stažení .PDF
Seznam odpadů je shodný s odpady polenými k odstranění na skládce Černošín dle provozního řádu schváleného Integrovaným povolením vydaným Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 4.9.2003 pod č.j. ŽP/7249/03
ve znění změn č.1 - 9 ze dne 29.12.2005 pod č.j. ŽP/11690/05, ze dne 10.8.2006 č.j. ŽP/8868/06, ze dne 13.12.2007 pod č.j. ŽP/15185/07,  ze dne 6.1.2010 pod č.j. ŽP/14/10, ze dne 5.8.2011 pod č.j. ŽP/8891/11, ze dne 2.1.2012 pod č.j. ŽP/12827/11, ze dne 10.11.2014 pod č.j. ŽP/7963/14, ze dne 25.10.2016 pod č.j. ŽP/15886/16 a ze dne 19. 3. 2018 pod č.j. PK-ŽP/4447/18
katalog. číslo Název odpadu kat. použití   Cena vč. 21% DPH základ ceny rek.rez. DPH 21% poplatek dle zák.
01 00 00 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE     Kč/t  
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů O TZ 381 *) 280 35 66 0
           
01 03 00 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů      
01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O TZ 381 *) 280 35 66 0
           
01 04 00 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů      
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 O TZ 381 *) 280 35 66 0
01 04 09 Odpadní písek a jíl O TZ 381 *) 280 35 66 0
01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 O   1100 461 35 104 500
01 04 11 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07 O   1100 461 35 104 500
01 04 12 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 O TZ 381 *) 280 35 66 0
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07 O   1100 461 35 104 500
           
01 05 00 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady      
01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu O   1100 461 35 104 500
01 05 07 Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 O   1100 461 35 104 500
01 05 08 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 O   1100 461 35 104 500
           
02 00 00 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN      
         
02 01 00 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství      
02 01 01 Kaly z praní a z čištění O   1622 892 35 195 500
02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů) O   1347 665 35 147 500
02 01 07 Odpady z lesnictví O   1100 461 35 104 500
           
02 02 00 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu      
02 02 01 Kal praní a z čištění     1622 892 35 195 500
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování     1156 507 35 114 500
02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     1622 892 35 195 500
           
02 03 00 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy      
02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace O   1622 892 35 195 500
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O   1156 507 35 114 500
02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O   1622 892 35 195 500
02 04 00 Odpady z výroby cukru        
02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O   1622 892 35 195 500
           
02 05 00 Odpady z mlékárenského průmyslu      
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O   1156 507 35 114 500
02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O   1622 892 35 195 500
02 06 00 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek        
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O   1156 507 35 114 500
02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O   1622 892 35 195 500
           
02 07 00 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)      
02 07 03 Odpady z chemického zpracování O   1156 507 35 114 500
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O   1156 507 35 114 500
02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O   1622 892 35 195 500
           
03 00 00 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY      
         
03 01 00 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku      
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod č. 03 01 04 O   1156 507 35 114 500
           
03 03 00 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky      
03 03 11 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem  03 10 O   1622 892 35 195 500
           
04 00 00 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU      
         
04 01 00 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu      
04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka O   1622 892 35 195 500
04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O   1622 892 35 195 500
04 01 08 Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom O   1622 892 35 195 500
04 01 09 Odpady z úpravy a apretace O   1622 892 35 195 500
                 
04 02 00 Odpady z textilního průmyslu        
04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)- volný, nebo drcený O   1752 1000 35 217 500
04 02 15 Jiné odpady z apretace neuvedené pod č. 04 02 14 O   1622 892 35 195 500
04 02 20 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě vzniku neuvedené pod č.04 02 19 O   1622 892 35 195 500
04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken O   1752 1000 35 217 500
04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken O   1752 1000 35 217 500
           
07 00 00 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ        
         
07 01 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin      
07 01 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11 O   1622 892 35 195 500
           
07 02 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken      
07 02 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11 O   1622 892 35 195 500
07 02 13 Plastový odpad O   1752 1000 35 217 500
07 02 15 Odpady přísad neuvedené pod č. 07 02 14 O   1347 665 35 147 500
07 02 17 Odpady obsahující silikony neuvedené pod č. 07 02 16 O   1347 665 35 147 500
           
07 03 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)      
07 03 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod č. 07 03 11 O   1622 892 35 195 500
                 
07 04 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů        
07 04 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod č. 07 04 11 O   1622 892 35 195 500
           
07 05 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek      
07 05 12 Jiné kaly z čištěníodpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod č. 07 05 11 O   1622 892 35 195 500
07 05 14 Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13 O   1347 665 35 147 500
           
07 06 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, desinfenkčních prostředků a kosmetiky      
07 06 12 Jiné klay z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod č. 07 06 11 O   1622 892 35 195 500
           
07 07 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků      
07 07 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod č. 07 07 11 O   1622 892 35 195 500
           
08 00 00 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV      
         
08 01 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků      
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O   1622 892 35 195 500
08 01 14 Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13 O   1622 892 35 195 500
08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 O   1622 892 35 195 500
           
08 02 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)      
08 02 01 Odpadní práškové barvy O   1622 892 35 195 500
           
08 03 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev      
08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 O   1622 892 35 195 500
           
08 04 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)      
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O   1622 892 35 195 500
08 04 12 Jiné kaly z lepidel a těsnících materiálů neuvedené pod č. 08 04 11 O   1622 892 35 195 500
08 04 14 Jiné kaly s obsahem lepidel a těsnících materiálů neuvedené pod č. 08 04 13 O   1622 892 35 195 500
           
09 00 00 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU      
         
09 01 00 Odpady z fotografického průmyslu      
09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny Stříbra O   1622 892 35 195 500
09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra O   1622 892 35 195 500
09 01 10 Fotoaparáty na jedno použití bez baterií O   1622 892 35 195 500
09 01 12 Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie neuvedené pod č. 09 01 11 O   1622 892 35 195 500
           
10 00 00 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ      
         
10 01 00 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)      
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) O   1100 461 35 104 500
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí O   1238 575 35 128 500
10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva O   1100 461 35 104 500
10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin O   1238 575 35 128 500
10 01 07 Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů O   1622 892 35 195 500
10 01 25 Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny O   1238 575 35 128 500
                 
10 02 00 Odpady z průmyslu železa a oceli              
10 02 01 Odpady ze zpracování strusky O   1238 575 35 128 500
10 02 02 Nezpracovaná struska O   1238 575 35 128 500
10 02 10 Okuje z válcování O   1238 575 35 128 500
10 02 15 Jiné kaly a filtrační koláče O   1622 892 35 195 500
           
10 09 00 Odpady ze slévání železných odlitků        
10 09 03 Pecní struska O   1238 575 35 128 500
10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05 O   1238 575 35 128 500
10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07 O   1238 575 35 128 500
10 09 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09 O   1238 575 35 128 500
10 09 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13 O   1238 575 35 128 500
           
10 10 00 Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů      
10 10 03 Pecní struska O   1238 575 35 128 500
10 10 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05 O   1238 575 35 128 500
10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07 O   1238 575 35 128 500
10 10 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09 O   1238 575 35 128 500
           
10 11 00 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků      
10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken O   1238 575 35 128 500
10 11 05 Úlet a prach O   1238 575 35 128 500
10 11 10 Odpadní skládřský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod č. 10 11 09 O   1238 575 35 128 500
10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod č. 10 11 11 O   1238 575 35 128 500
10 11 14 Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13 O   1622 892 35 195 500
           
10 12 00 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv      
10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním O   1238 575 35 128 500
10 12 03 Úlet a prach O   1238 575 35 128 500
10 12 06 Vyřazené formy O   1238 575 35 128 500
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) O TZ 1238 575 35 128 500
10 12 10 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09 O   1238 575 35 128 500
10 12 12 Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11 O   1238 575 35 128 500
10 12 13 Kal z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O   1622 892 35 195 500
           
10 13 00 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných      
10 13 01 Odpad surovin před tepelným zpracováním O   1238 575 35 128 500
10 13 04 Odpady z kalcinace a hašení vápna O   1238 575 35 128 500
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod č. 10 13 09, 10 13 10 O   1238 575 35 128 500
10 13 13 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12 O   1238 575 35 128 500
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O   1238 575 35 128 500
           
12 00 00 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ      
         
12 01 00 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů      
12 01 05 Plastové hobliny a třísky O   1347 665 35 147 500
12 01 13 Odpady ze svařování O   1347 665 35 147 500
12 01 15 Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14 O   1622 892 35 195 500
12 01 17 Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 O   1347 665 35 147 500
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 O   1347 665 35 147 500
                 
                 
15 00 00 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ        
         
15 01 00 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)      
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O   1347 665 35 147 500
15 01 02 Plastové obaly O   1347 665 35 147 500
15 01 03 Dřevěné obaly O   1347 665 35 147 500
15 01 05 Kompozitní obaly O   1347 665 35 147 500
15 01 06 Směsné obaly O   1347 665 35 147 500
15 01 09 Textilní obaly O   1347 665 35 147 500
           
15 02 00 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy      
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 O   1347 665 35 147 500
           
16 00 00 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ      
         
16 01 00 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby      
16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 O   1347 665 35 147 500
16 01 19 Plasty O   1347 665 35 147 500
16 01 20 Sklo O   1100 461 35 104 500
16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené O   1347 665 35 147 500
           
16 02 00 Odpady z elektrického a elektronického zařízení      
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 O   1347 665 35 147 500
16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 O   1347 665 35 147 500
           
16 03 00 Vadné šarže a nepoužité výrobky      
16 03 04 Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03 O   1238 575 35 128 500
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod č. 16 03 05 O   1238 575 35 128 500
           
16 11 00 Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály      
16 11 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01 O   1238 575 35 128 500
16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03 O   1238 575 35 128 500
16 11 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05 O   1238 575 35 128 500
           
17 00 00 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)      
         
17 01 00 Beton, cihly, tašky a keramika      
17 01 01 Beton O TZ 381 *) 280 35 66 0
17 01 02 Cihly O TZ 381 *) 280 35 66 0
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O TZ 381 *) 280 35 66 0
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O TZ 1100 461 35 104 500
           
17 02 00 Dřevo, sklo a plasty      
17 02 01 Dřevo  O   1347 665 35 147 500
17 02 02 Sklo O   1100 461 35 104 500
17 02 03 Plasty O   1238 575 35 128 500
           
17 03 00 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu      
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O TZ 1100 461 35 104 500
                 
17 05 00 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina        
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O TZ 381 *) 280 35 66 0
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O TZ 381 *) 280 35 66 0
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 O TZ 381 *) 280 35 66 0
           
17 06 00 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu      
17 06 01 Izolační materiály s obsahem azbestu N !!! 2357 1500 35 322 500
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O   1293 620 35 138 500
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 (stavební fasádní polystyren) O !!! 3930 2800 35 595 500
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest N !!! 2357 1500 35 322 500
           
17 08 00 Stavební materiál na bázi sádry      
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O   1100 461 35 104 500
                 
17 09 00 Jiné stavební a demoliční odpady        
17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O   1293 620 35 138 500
           
19 00 00 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY      
         
19 01 00 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů       
19 01 12 Jiný popel a struska neuvedené pod č. 19 01 11 O   1293 620 35 138 500
19 01 14 Jiný popílek neuvedený pod č. 19 01 13 O   1375 688 35 152 500
19 01 16 Kotelní prach neuvedený pod č. 19 01 15 O   1375 688 35 152 500
19 01 18 Odpad z pyrolýzy neuvedený pod č. 19 01 17 O   1293 620 35 138 500
19 01 19 Odpadní písky z fluidních loží O   1293 620 35 138 500
           
19 03 00 Stabilizované/ solidifikované odpady      
19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04 O   1293 620 35 138 500
19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06 O   1293 620 35 138 500
           
19 04 00 Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace      
19 04 01 Vitrifikovaný odpad O   1293 620 35 138 500
           
19 05 00 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů      
19 05 01 Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu O   1375 688 35 152 500
19 05 02 Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu O   1375 688 35 152 500
19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti O TZ 1100 461 35 104 500
           
19 06 00 Odpady z anaerobního zpracování odpadu      
19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu O   1375 688 35 152 500
19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu O   1375 688 35 152 500
19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu O   1375 688 35 152 500
19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu O   1375 688 35 152 500
           
19 08 00 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené      
19 08 01 Shrabky z česlí O   1622 892 35 195 500
19 08 02 Odpady z lapáků písku O   1622 892 35 195 500
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod O   1622 892 35 195 500
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky O   1622 892 35 195 500
19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 O   1622 892 35 195 500
19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 O   1622 892 35 195 500
19 09 00 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely        
19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) O   1622 892 35 195 500
19 09 02 Kaly z čiření vody O   1622 892 35 195 500
19 09 03 Kaly z dekarbonizace O   1622 892 35 195 500
19 09 04 Upotřebené aktivní uhlí O   1622 892 35 195 500
19 09 05 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměřičů O   1622 892 35 195 500
19 09 06 Roztoky a kaly z regenerace intoměřičů O   1622 892 35 195 500
           
19 10 00 Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy      
19 10 02 Neželezný odpad O   1622 892 35 195 500
19 10 04 Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03 O   1622 892 35 195 500
19 10 06 Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05 O   1622 892 35 195 500
           
19 12 00 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)      
19 12 04 Plasty a kaučuk O   1375 688 35 152 500
19 12 05 Sklo O   1375 688 35 152 500
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 O   1100 461 35 104 500
19 12 08 Textil O   1347 665 35 147 500
19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny) O   1100 461 35 104 500
19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 O (TZ) 1347 665 35 147 500
           
19 13 00 Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody      
19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01 O   1100 461 35 104 500
19 13 04 Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03 O   1375 688 35 152 500
19 13 06 Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05 O   1375 688 35 152 500
             
           
20 00 00 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU      
20 01 00 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)      
20 01 01 Papír a lepenka /pouze v případě, že odpad není možno kompostovat ani recyklovat/ O   1430 669 100 161 500
20 01 10 Oděvy O   1362 612 100 150 500
20 01 11 Textilní materiály O   1362 612 100 150 500
20 01 25 Jedlý olej a tuk O   1362 612 100 150 500
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O   1616 822 100 194 500
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O   1362 612 100 150 500
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O   1182 464 100 118 500
20 01 39 Plasty O   1589 800 100 189 500
20 01 41 Odpady z čištění komínů O   1362 612 100 150 500
           
20 02 00 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)      
20 02 02 Zemina a kameny O TZ 460 *) 280 100 80 0
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O   1231 504 100 127 500
           
20 03 00 Ostatní komunální odpady      
20 03 01 Směsný komunální odpad O   1362 612 100 150 500
20 03 02 Odpad z tržišť O   1362 612 100 150 500
20 03 03 Uliční smetky O   1362 612 100 150 500
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O   1362 612 100 150 500
20 03 07 Objemný odpad O   1362 612 100 150 500
Platnost od 1.1.2019
Další informace o cenách a podmínkách uložení odpadů,
případně odborná pomoc při zařazení odpadu dle katalogu na tel. č. 374 616 991, 601 340 995
U ceny včetně DPH 21% (je zaokrouhleno pouze DPH)
Legenda:
TZ         možno použít pro technické zabezpečení skládky. V tomto případě rozhoduje o ceně provozovatel dle skutečných
             vlastností odpadu. 
!!!           zvláštní podmínky pro uložení jsou stanoveny platnou legislativou
*)           jedná se o cenu základní - možná úpravy ceny směrem dolů dle skutečných vlastností a dle potřeby technologických materiálů v daném období    
!!!           S tímto odpadem se bude nakládat jako s ostatním pouze tehdy, pokud původce prokáže analytickým rozborem, bezpečnostním listem či prohlášením o vlastnostech výrobku že obsah HBCDD (hexabromcyklododekan) v odpadu je nižší než 100 mg/kg nebo tuto látku vůbec neobsahuje.
POZOR:  odpady, které mají v názvu slovo kal je možno přijímat pouze na základě rozboru dle vyhl. 294/2005 Sb.. Provozovatel si vyhrazuje přesto právo kal nepřijmout v případě že např. jeho konzistence (např. vyšší množství vody) jeho přijetí v dané době neumožňuje. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat analýzy dle vyhl. 294/2005 Sb.i u dalších odpadů (např. popel apod.).
Pokud jsou k odstranění přijímány odpady komunální od obcí je uplatňována snížená sazba DPH pokud to 
platná legislativa umožňuje.
Odpady označené touto barvou je možno ukládat pouze na skládce v Černošíně.