ODVOZ A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Nádoby:
Obsluhujeme veškeré typy nádob 60,110,120,240,360 a kontejnery 770 a 1100 litrů a to jak v plastovém tak i v kovovém provedení, dále pak veškeré druhy odpadových košů. Nabízíme prodej všech druhů sběrných nádob nebo jejich výhodný pronájem.


Četnost vývozů:

1x za 14 dní (26 vývozů za rok)
1x týdně (52 vývozů za rok)
2x týdně (104 vývozů za rok)
3x týdně (156 vývozů za rok)


Svozová technika:

Moderní univerzální svozové automobily s lineárním presem, které svými parametry, hlučností a nízkými emisemi odpovídají současnému evropskému standardu. Při svozu odpadu je největší důraz kladen především na ekologii, kvalitu služeb, dodržování harmonogramu svozu a udržování čistoty stanovišť nádob. Posádka je dispečersky řízena přímo z administrativního centra umístěného v areálu skládky v Černošíně. Pro zajištění operativního řešení vzniklých provozních situací je mobilní spojení s každou směnou, zajišťující svoz příslušného dne.