Třídicí linka


Zařízení pro třídění odpadů je v majetku Sdružení obcí Černošín a bylo vybudováno z prostředků Evropské unie – Operačního programu Infrastruktura pro životní prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky.

www.sfzp.cz
CertifikátHala třídicí linky
TechnologiePříjem
Kabina tříděníLis Hofmann 60 tun
Lis Hofmann 60 tunAdmin. budova a školicí středisko